Služby

Kompenzace za zpožděný let

Posted On
Posted By

Abyste mohli vůbec pomýšlet na získání finanční náhrady za zpoždění letu ClaimCloud.cz, musíte splňovat základní podmínky:

 • délka zpoždění letu v cílové destinaci je delší než tři hodiny
 • zda se jedná o let spadající do regulace EC 261/2004

přední část letadla boxing 747.jpg

Doplňující podmínky:

 • vzdálenost počáteční a cílové destinace je důležitá pro výpočet vaší kompenzace
 • zpoždění letu bylo způsobeno okolnostmi, které mohla či nemohla letecká společnost ovlivnit

Regulace EC 261/2004:
Jestliže chcete žádat o kompenzaci za zpoždění letu v rámci evropské regulace, musí být let operován jedním z těchto způsobů:

 • odletová destinace musí být uvnitř Evropské unie nebo členského státu (Norsko, Švýcarsko, Island)
 • let musí být uskutečněný uvnitř EU nebo členského státu
 • let je operován leteckou společností, jejíž sídlo se nachází na území EU či členského státu

Určení výše odškodnění:
Pokud jsou splněny hlavní podmínky, další krok je výpočet maximální výše kompenzace za zpoždění letu. Ta se určuje na základě vzdálenosti odletové a cílové destinace v rámci jedné rezervace. POZOR! Nezapočítává se případná vzdálenost mezipřistání, či přestupy v průběhu cesty. Jde čistě o nejkratší vzdálenost mezi počátečním odletovým a cílovým místem.
Významné zpoždění letu:
Když je zpoždění delší než 5 hodin, nemusíte let využít. Máte nárok na vrácení ceny letenky za všechny nevyužité části cesty a zároveň vás musí letecká společnost dopravit zpět do místa, kde vaše cesta začala.
Odškodnění od leteckých společností, které nespadají pod regulaci EU:
Náhrady jsou individuální. Řídí se buď legislativou dané země, nebo obchodními podmínkami daného přepravce. Forma a výše se liší a může se jednat o finanční hodnotu, letecké míle, bonusové či dárkové poukázky.

boxing 747 nad zelenou plochou.jpg

Mimořádné okolnosti:
Nastávají i situace, kdy letecká společnost není povinna vyplatit finanční náhradu, protože nemohla situaci předejít.

 • omezení letového provozu
 • bezpečnostní situace
 • špatné počasí
 • přírodní katastrofa
 • stávka třetí strany

Related Post