Každá doba přináší své změny


NeoddÄ›litelnou souÄástí vyuÄovacího procesu jsou mimo jiné výlety, exkurze a vycházky, které Äas od Äasu procházejí různými promÄ›nami. Výchova a vzdÄ›lávání dÄ›tí a mládeže totiž vždy musí odrážet požadavky doby a reagovat na nÄ›. Velmi zajímavé by například bylo, zjiÅ¡Å¥ovat a zabývat se názory pedagogů na fenomén, jakým Å¡kolní výlet bezesporu je, a porovnat tyto názory s názory žáků a studentů, kvůli nimž se vlastnÄ› tato mimoÅ¡kolní aktivita koná.

Nabízíme pomocnou ruku

Zabývat se v tomto krátkém ÄláneÄku dopodrobna tím, zda Å¡kolní výlety mají Äi nemají nÄ›jaký hlubší smysl, jestli o nÄ› mají žáci ve skuteÄnosti v dneÅ¡ní dobÄ› jeÅ¡tÄ› opravdový zájem Äi nikoliv, není možné. A také to není úÄel tohoto Älánku. Byla to v podstatÄ› pouze jakási úvaha a povzdechnutí nad tím, jestli práce uÄitelů, kterou pro své svěřence vykonávají, Äasto i nad rámec svých pracovních povinností, dokáží žáci vůbec ocenit. AÅ¥ už je to tak Äi onak, nabízí vám spoleÄnost RIKITAN atraktivní výlety pro vaÅ¡e žáky, plné her, adrenalinu a zajímavostí. Dovolte nám, abychom chvíli pracovali za vás – odpoÄiňte si!


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup